O Nas

Pomarańcze w Uchu na Skarpie bez Kartki, grupa teatralna, która powstała w lutym 2006 roku w Goleniowie przy Teatrze Brama, założona przez Karola Barckiego (rocznik 1989) pod namową Daniela Jacewicza (Teatr Brama) i Marka Kościółka (Teatr Krzyk). Grupa teatralna składająca się z kilkunastoletnich wówczas licealistów uformowała się w trakcie uczęszczania przez nich na warsztaty teatralne Teatru Brama.

Formuła teatralna Bramy wpisuje się w tradycję teatru alternatywnego, lecz członkowie Pomarańczy w Uchu na Skarpie bez Kartki od początku przejawiali odmienne teatralnie skłonności poszukując własnego stylu wypowiedzi w teatrze. Od samego początku oprócz tworzenia własnych produkcji, byli zaangażowani w pomoc przy organizacji różnych wydarzeń powiązanych z kulturą nie tylko w rodzimym Goleniowie, ale także innych miastach Polski.

Od roku 2011 grupa zaczęła aktywnie działać także na terenie Poznania, a rok później organizować swój autorski festiwal „Ofensywa Teatralna” (pierwszą edycję na własną rękę, następne wraz ze Stowarzyszaniem Smartness).

Oprócz tego rok 2012 owocuje tym, iż Pomarańcze stają się członkiem Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej (u boku między innymi Teatru Krzyk, Brama, Nowego, Kana, Abanoia, adVersum, Kingdom of Curvy Fork, Uhuru, W Krzywym Zwierciadle, 6 i Pół, Ego Vu).

Pomarańcze jest to przede wszystkim teatr studencki dlatego też wraz z Teatrem Graciarnia (Kraków) i Teatrem Krzyk (Maszewo) od grudnia 2012 uruchamiają Ligę Teatrów Studenckich, która ma na celu zaktywizowanie ruchu studenckiego do większej działalności na rzecz kultury i własnej wypowiedzi, a także wzbogacać ofertę kulturalną miast (teatry należące do Ligi będą kilka razy w miesiącu spotykać się i grywać w wybranych przez siebie miejscowościach).

Od roku 2014 na zlecenie Zrzeszenia Studentów Polskich organizują oni wielkopolskie eliminacje festiwalu FAMA, którego finał odbywa się w Świnoujściu każdego lata. W tym samym roku wywiązała się także stała współpraca z domem wydawniczym „DramEdition” (DramEducation), polegająca między innymi na organizacji spotkań autorskich, czytań i realizacji wydanych przezeń dramatów.

W 2016 z inicjatywy Pomarańczy powstaje magazyn „Rezoner Kulturalny„, który ma być miejscem dla każdego chętnego do wyrażania opinii na temat szeroko rozumianej sztuki.